Het vroeg signaleren van schulden is een zeer belangrijk onderdeel van de brede aanpak schuldhulpverlening. Het biedt gemeenten de mogelijkheid om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te krijgen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken aan de hand van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening.

Vroegsignalering van schulden is een investering die zowel een maatschappelijk als financieel rendement oplevert. Het voorkomt kosten die gemeenten en andere maatschappelijke organisaties zouden moeten maken bij voortdurende schuldenproblematiek. Daarnaast heeft vroeg signalering van schulden een positieve werking op verschillende leefgebieden van het individu zoals het voorkomen van stress, het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en het stabiliseren van de financiële situatie.

De wetwijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Deze wetswijziging is o.a. bedoeld om de inbedding van de brede aanpak nog beter vorm te geven, maar brengt ook extra verplichtingen met zich mee. Dit vergt van gemeenten het implementeren van een nieuwe aanpak en het doorvoeren van wijzigingen in processen en beleid.

Probevo schuldhulpverlening heeft ruime ervaring met het inrichten van de vroegsignalering bij gemeenten.

Wij begeleiden uw gemeente bij het implementatieproces van de vroegsignalering en zorgen voor aansluiting van uw signaalpartners. Daarnaast helpen wij u bij de implementatie van het systeem Inforing (RIS matching/vroeg eropaf) of VPS (BKR) en het coachen van uw medewerkers om het vroeg signaleren eigen te maken en verder vorm te kunnen geven binnen uw gemeente.

Inhoudelijk & juridisch advies MSNP/WSNP | ICT oplossingen schuldhulpverlening | Parttime Ondernemen | Vroegsignalering & Preventie | Schuldhulpverlening voor jongeren | Dienstverlening voor zelfstandigen met geldzorgen | Lidmaatschap & audit NVVK | Integrale schuldhulpverlening | Uitvoering Parttime Ondernemen | Kwaliteitsvraagstukken | Tijdelijke inzet personeel schuldhulpverlening | Deskundigheidsbevordering schuldhulpverleners | Individuele coaching schuldhulpverleners | Team coaching schuldhulpverleners |

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?