Vanwege de corona gevolgen en de huidige economische ontwikkelingen met name binnen de energiemarkt is adequate dienstverlening aan ondernemers met financiële zorgen geen overbodige luxe, maar noodzaak.

Specifieke dienstverlening opzetten voor ondernemers met financiële zorgen gaat verder dan alleen het oplossen van schulden of het aanbieden van de BBZ regeling. Het vergt maatwerk bij het bedenken van beleid en het vertalen ervan naar werkbare processen.

Probevo schuldhulpverlening heeft ruime ervaring in het opzetten van loketten waar ondernemers terecht kunnen met al hun financiële vragen. Deze loketten maken onderdeel van de schulddienstverlening die een gemeente aan de inwoner biedt en zorgen ervoor dat de ondernemer de juiste hulp krijgt.

Wij denken samen met u over de aanpak die bij uw gemeente past en zorgen voor de complete implementatie ervan. Daarnaast zorgen wij voor de coaching van uw medewerkers om deze aanpak eigen te maken.

Inhoudelijk & juridisch advies MSNP/WSNP | ICT oplossingen schuldhulpverlening | Parttime Ondernemen | Vroegsignalering & Preventie | Schuldhulpverlening voor jongeren | Dienstverlening voor zelfstandigen met geldzorgen | Lidmaatschap & audit NVVK | Integrale schuldhulpverlening | Uitvoering Parttime Ondernemen | Kwaliteitsvraagstukken | Tijdelijke inzet personeel schuldhulpverlening | Deskundigheidsbevordering schuldhulpverleners | Individuele coaching schuldhulpverleners | Team coaching schuldhulpverleners |

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?