Wat is parttime ondernemen (PTO)?

Er is sprake van parttime ondernemen in de bijstand wanneer iemand naast zijn uitkering inkomsten genereert die niet vallen onder inkomsten uit loondienst’ of ‘winst uit onderneming’.

Bij parttime ondernemen als re-integratie instrument wordt de bijstandsgerechtigde begeleid bij zijn ondernemerschap en naar een baan in loondienst. Deze combinatie maakt parttime ondernemen een sterk re-integratie instrument.

 

Parttime ondernemen biedt kansen!

Parttime ondernemerschap biedt zowel bijstandsgerechtigden als de gemeenten kansen. De ondernemers kunnen weer van betekenis zijn en verdienen zelf een deel van hun inkomen.

Voor de gemeente is het voordeel dat de parttime ondernemers de druk op het inkomensdeel van bijstandsbudgetten verminderen en hun kans op re-integratie naar werk, zelfstandigheid of het Bbz vergroten. Ook dragen kleine ondernemingen bij aan de lokale economie van de gemeente.

 

Inrichting parttime ondernemen

Bij het inrichten van parttime ondernemen worstelen vele gemeenten met vragen zoals:

  • Hoe richt je het beleid zo in dat het niet in strijd is met de participatiewet?
  • Hoe zorg je ervoor dat parttime ondernemen niet leidt tot verdringing?
  • Hoe organiseer je parttime ondernemen zodat het maximaal rendeert?
  • Wat doet u als een groepje bijstandsgerechtigden aangeeft in coöperatieverband te willen ondernemen?

Over parttime ondernemerschap is niets in wet- en regelgeving vastgelegd. Gemeenten hebben uitvoeringsruimte binnen de kaders van de Participatiewet.

Probevo schuldhulpverlening adviseert en begeleidt uw gemeente bij het ontwerpen van een model parttime ondernemen dat correspondeert met de participatiewet en de wensen van uw gemeente. Het model biedt ruimte voor maatwerk en toekomstige ontwikkelingen.

Inhoudelijk & juridisch advies MSNP/WSNP | ICT oplossingen schuldhulpverlening | Parttime Ondernemen | Vroegsignalering & Preventie | Schuldhulpverlening voor jongeren | Dienstverlening voor zelfstandigen met geldzorgen | Lidmaatschap & audit NVVK | Integrale schuldhulpverlening | Uitvoering Parttime Ondernemen | Kwaliteitsvraagstukken | Tijdelijke inzet personeel schuldhulpverlening | Deskundigheidsbevordering schuldhulpverleners | Individuele coaching schuldhulpverleners | Team coaching schuldhulpverleners |

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?