Jongeren met problematische schulden vallen vaak tussen wal en schip. Door geen of een te laag inkomen of andere omstandigheden kunnen zij geen gebruik maken van de reguliere schuldhulpverlening. Hierdoor lopen zij vast in hun leven en dreigen verder te geraken in de psychische problemen of de criminaliteit.

Adequate hulp bieden aan jongeren met problematische schulden vereist maatwerk en een speciale aanpak.

Probevo schuldhulpverlening heeft diverse gemeenten geadviseerd en begeleidt bij het inrichten van schuldhulpverlening voor jongeren.

Wij denken samen met u over een ontwerp dat bij uw doelgroep past en aan uw organisatiewensen voldoet. Wij zorgen voor de complete inrichting en implementatie van het ontwerp en de coaching van uw medewerkers.

Inhoudelijk & juridisch advies MSNP/WSNP | ICT oplossingen schuldhulpverlening | Parttime Ondernemen | Vroegsignalering & Preventie | Schuldhulpverlening voor jongeren | Dienstverlening voor zelfstandigen met geldzorgen | Lidmaatschap & audit NVVK | Integrale schuldhulpverlening | Uitvoering Parttime Ondernemen | Kwaliteitsvraagstukken | Tijdelijke inzet personeel schuldhulpverlening | Deskundigheidsbevordering schuldhulpverleners | Individuele coaching schuldhulpverleners | Team coaching schuldhulpverleners |

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?