Wanneer u niet tevreden bent over het verloop van uw traject schuldhulpverlening bij uw gemeente of u bent het niet eens met bepaalde beslissingen die genomen zijn door uw consulent schuldhulpverlening of uw WSNP bewindvoerder, dan kunt u bij ons terecht voor advies en hulp.

Voorbeelden van situaties die kunnen ontstaan:

  • een afwijzing of tussentijdse beëindiging van uw traject schuldbemiddeling of WSNP
  • een verkeerde berekening van uw aflossingscapaciteit
  • een niet tijdig en/of correct uitgevoerde her-controle
  • een omzetting van faillissement naar WSNP
  • (vermoedelijk) nalatigheid van uw schuldhulpverlenende instantie
  • bezwaar & beroep

Wij kijken inhoudelijk naar uw dossier en maken een beoordeling van de situatie.  Vervolgens helpen wij u om de juiste stappen te maken om uw traject alsnog succesvol af te ronden.

Inhoudelijk & juridisch advies MSNP/WSNP | ICT oplossingen schuldhulpverlening | Parttime Ondernemen | Vroegsignalering & Preventie | Schuldhulpverlening voor jongeren | Dienstverlening voor zelfstandigen met geldzorgen | Lidmaatschap & audit NVVK | Integrale schuldhulpverlening | Uitvoering Parttime Ondernemen | Kwaliteitsvraagstukken | Tijdelijke inzet personeel schuldhulpverlening | Deskundigheidsbevordering schuldhulpverleners | Individuele coaching schuldhulpverleners | Team coaching schuldhulpverleners |

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?