Disclaimer

Probevo schuldhulpverlening (KvK nr.: 57372993), hierna te noemen Probevo Schuldhulpverlening, verleent hierbij toegang tot de website www.probevo.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door Probevo schuldhulpverlening en derden zijn aangeleverd. Probevo schuldhulpverlening behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW, reis- en overige noodzakelijke onkosten, indien duidelijk aangegeven inclusief btw, reis- en overige noodzakelijke onkosten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard Probevo schuldhulpverlening en haar medewerkers en partners geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van Probevo schuldhulpverlening zullen van persoon tot persoon en per situatie en per afgenomen product verschillen. Het resultaat is mede afhankelijk van eigen inzet, omstandigheden waarin jezelf en of je bedrijf in verkeert, de wet- en de regelgeving en van (semi)overheidsinstellingen.

Over het algemeen krijg je uit een advies, training- of coaching traject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert.

Voor de producten die door (semi) overheid instellingen worden afgenomen geldt dat er zorgvuldig wordt getoetst aan de wet- en regelgeving.

De prijzen op deze website zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten. Als ondernemer of als opdrachtgever bent u zelf verantwoordelijk voor resultaten.

 

Autersrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Probevo schuldhulpverlening informatie en/ of tekst van deze website te kopiƫren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Probevo schuldhulpverlening.

Inhoudelijk & juridisch advies MSNP/WSNP | ICT oplossingen schuldhulpverlening | Parttime Ondernemen | Vroegsignalering & Preventie | Schuldhulpverlening voor jongeren | Dienstverlening voor zelfstandigen met geldzorgen | Lidmaatschap & audit NVVK | Integrale schuldhulpverlening | Uitvoering Parttime Ondernemen | Kwaliteitsvraagstukken | Tijdelijke inzet personeel schuldhulpverlening | Deskundigheidsbevordering schuldhulpverleners | Individuele coaching schuldhulpverleners | Team coaching schuldhulpverleners |

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?