Schuldenproblematiek staat vaak niet op zichzelf. Naast financiƫle problemen spelen er soms ook psychosociale of fysieke problemen, problemen met werk of gezinsproblematiek. Deze problemen kunnen de oorzaak zijn van schulden of het oplossen van schulden in de weg staan. Voor een structurele en duurzame oplossing, is het noodzakelijk om deze problemen integraal aan te pakken en hierbij samen te werken met partners binnen en buiten uw organisatie.

Het inrichten van integrale schuldhulpverlening, het bedenken van een nieuwe werkwijze of het ingrijpen in een bestaand proces vraagt om doordacht en helder beleid, goede afspraken met ketenpartners, goede interne afstemming en een gedegen uitvoering.

Het doel is uiteindelijk problematische schuldensituaties te voorkomen dan wel bij te dragen aan het oplossen daarvan, toegang tot en de effectiviteit van het aanbod integrale schuldhulpverlening te verbeteren.

Een optimaal aanbod integrale schuldhulpverlening leidt tot participatie van burgers en een reductie van maatschappelijke kosten.

Probevo Schuldhulpverlening helpt uw organisatie bij het inrichten en vormgeven van integrale schuldhulpverlening. Wij maken samen met u een ontwerp dat past binnen uw organisatie en voldoet aan de huidige geldende normen van de NVVK en de kwaliteit/wettelijke eisen.

Het ontwerp/proces houdt rekening met de basisnormen en beleidsregels van uw organisatie en biedt ruimte voor maatwerk en toekomstige ontwikkelingen.

Inhoudelijk & juridisch advies MSNP/WSNP | ICT oplossingen schuldhulpverlening | Parttime Ondernemen | Vroegsignalering & Preventie | Schuldhulpverlening voor jongeren | Dienstverlening voor zelfstandigen met geldzorgen | Lidmaatschap & audit NVVK | Integrale schuldhulpverlening | Uitvoering Parttime Ondernemen | Kwaliteitsvraagstukken | Tijdelijke inzet personeel schuldhulpverlening | Deskundigheidsbevordering schuldhulpverleners | Individuele coaching schuldhulpverleners | Team coaching schuldhulpverleners |

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?