Over Probevo schuldhulpverlening

Radauan (Radi) Elbelghiti is oprichter en eigenaar van Probevo schuldhulpverlening. Met zijn bedrijfseconomische en maatschappelijke achtergrond is Radauan sinds 1998 werkzaam binnen het sociaal domein.

In 2005 richtte Radauan Probevo schuldhulpverlening op en werd hij opleider en detacheerder van schuldhulpverleners. Zelf heeft Radauan diverse uitvoerende en leidinggevende functies bekleed binnen het brede schuldhulpverleningsveld.

Hij heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het professionaliseren en optimaliseren van schuldhulpverlening en ondernemerschap bij gemeenten, kredietbanken en andere overheidsinstanties. Hij is coach en sparringpartner van gemeenten bij het beantwoorden van schuldhulpverlening en ondernemingsvraagstukken.

Als ervaren projectleider en deskundige op het gebied van schuldhulpverlening en ondernemerschap heeft Radauan diverse overheidsinstanties mogen adviseren en begeleiden bij het inrichten van schuldhulpverlening en ondernemerschap, het herstructureren en innoveren van werkwijzen en processen en het optimaliseren van kwaliteit en beleid.

Naast zijn passie voor het vak schuldhulpverlening is Radauan een maatschappelijk betrokken ondernemer. Hij stimuleert ondernemerschap van mensen in de bijstand en jongeren in het bijzonder. Hij gelooft in kansen en perspectief voor iedereen binnen de maatschappij.

Dhr. Elbelghiti is energiek, inspirerend. Hij is resultaatgericht en heeft oog voor innovatie en maatwerk. Hij heeft zichzelf tot doel gesteld samen met gemeenten en andere overheidsinstanties te werken aan duurzame, vernieuwende en integrale oplossingen voor vraagstukken op het gebied van schuldhulpverlening en ondernemerschap.

Inhoudelijk & juridisch advies MSNP/WSNP | ICT oplossingen schuldhulpverlening | Parttime Ondernemen | Vroegsignalering & Preventie | Schuldhulpverlening voor jongeren | Dienstverlening voor zelfstandigen met geldzorgen | Lidmaatschap & audit NVVK | Integrale schuldhulpverlening | Uitvoering Parttime Ondernemen | Kwaliteitsvraagstukken | Tijdelijke inzet personeel schuldhulpverlening | Deskundigheidsbevordering schuldhulpverleners | Individuele coaching schuldhulpverleners | Team coaching schuldhulpverleners |

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?