De deskundigheidsbevordering van Probevo schuldhulpverlening heeft betrekking op alle activiteiten die de vakbekwaamheid van schuldhulpverleners verbetert bij het uitoefenen van hun beroep. Samen bespreken we praktijksituaties, zowel inhoudelijk als procesmatig en bieden uw medewerkers praktische instrumenten en oplossingen voor de uitvoering.

De deskundigheidsbevordering van Probevo Schuldhulpverlening heeft betrekking op onderstaande onderdelen:

 • Houding en gedrag binnen de schuldhulpverlening
 • Casuïstiekbespreking (complexe casuïstiek)
 • Leren omgaan met moeilijke situaties en cliënten
 • Dossiervorming
 • Timemanagement & caseload beheersing
 • De integrale intake (gesprekstechnieken)
 • Het opstellen van intakeverslagen, plannen van aanpak en beschikkingen
 • Het berekenen van de aflossingscapaciteit (vereenvoudigde beslagvrije voet)
 • Het minnelijke en wettelijke traject (MSNP & WSNP)
 • Systeemkennis
 • Her-controle uitvoeren
 • Nazorg bieden

Radi Elbelghiti komt bij u op de werkvloer en stelt aan de hand van de wensen van uw medewerker(s) een deskundigheidsbevorderingsplan op. Daarna gaat hij samen met uw medewerker(s) aan de slag om de gewenste onderdelen te behandelen.

Inhoudelijk & juridisch advies MSNP/WSNP | ICT oplossingen schuldhulpverlening | Parttime Ondernemen | Vroegsignalering & Preventie | Schuldhulpverlening voor jongeren | Dienstverlening voor zelfstandigen met geldzorgen | Lidmaatschap & audit NVVK | Integrale schuldhulpverlening | Uitvoering Parttime Ondernemen | Kwaliteitsvraagstukken | Tijdelijke inzet personeel schuldhulpverlening | Deskundigheidsbevordering schuldhulpverleners | Individuele coaching schuldhulpverleners | Team coaching schuldhulpverleners |

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?