Effectieve inzet van parttime ondernemen vereist doordacht beleid en gedegen uitvoering. Het beleid dient vertaald te worden naar een duidelijk en werkbaar werkproces en goede werkafspraken met ketenpartners en uitvoerders.

Onze professionals zijn in te zetten om de uitvoering van het parttime ondernemen te realiseren. Denk aan de uitvoering van:

  • De doelgroepenscan en selectieprocedure
  • De intakegesprekken
  • Besluitvorming toelating & afwijzing (rapportage en beschikking)
  • Opstellen van een trajectplan (doelen, voorwaarden en afspraken)
  • Basiscursus Ondernemen
  • Begeleiding van parttime ondernemers voor, tijdens en na de start van de onderneming
  • Kwartaal en voortgangsgesprekken en rapportages
  • Verrekening van de inkomsten
  • Definitieve vaststelling van de inkomsten

Onze professionals hebben affiniteit met parttime ondernemers en zijn ervaren uitvoerders binnen het sociaal domein.

Inhoudelijk & juridisch advies MSNP/WSNP | ICT oplossingen schuldhulpverlening | Parttime Ondernemen | Vroegsignalering & Preventie | Schuldhulpverlening voor jongeren | Dienstverlening voor zelfstandigen met geldzorgen | Lidmaatschap & audit NVVK | Integrale schuldhulpverlening | Uitvoering Parttime Ondernemen | Kwaliteitsvraagstukken | Tijdelijke inzet personeel schuldhulpverlening | Deskundigheidsbevordering schuldhulpverleners | Individuele coaching schuldhulpverleners | Team coaching schuldhulpverleners |

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?